zahradnické práce
Zahradnické práce
  • sečení trávy
  • hrabání listí
  • sečení ruderálního porostu křovinořezem
  • odstraňování náletových dřevin
  • řez keřů a stromů
  • zakládání a rekonstrukce zahrad
  • odstranění plevele
  • výsadba okrasných dřevin a vzrostlých stromů
  • pokládání travnatých koberců
  • likvidace pařezů frézováním