Účetnictví
Účetnictví
 • vedení daňové evidence – vedení daňové evidence pro zjištění základu daně z příjmů fyzických osob
 • vedení účetnictví - externí vedení účetnictví, zpracování roční účetní závěrky a inventarizace zůstatků na účtech, příprava ročních výkazů
 • daňová přiznání - příprava a podání daňových přiznání:
  • daň z příjmu právnických osob
  • daň z příjmu fyzických osob
  • daň z přidané hodnoty včetně kontrolního hlášení
  • silniční daň
  • daň z nabytí nemovitých věcí
  • daň z nemovitých věcí
 • Zpracování mezd – kompletní mzdová agenda: zpracování mezd, výpočet mezd, přihlašování a odhlašování zaměstnanců, příprava měsíčních hlášení a komunikace s příslušnými úřady, účast na kontrolách zdravotního i sociálního pojištění, správa a evidence mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění